Výběr správného činidla je pro zajištění nákladově efektivního provozu zařízení na čištění vody nebo biologických tuhých látek klíčový. Každý projekt, spojený s bagrováním nebo rekultivací, má velmi specifické podmínky, které vyžadují speciální činidla nebo pojiva.  

Díky svým rozsáhlým zkušenostem v environmentální oblasti dokáží naši specialisté z týmu pro aplikační technologie společnosti Carmeuse poskytovat našim zákazníkům komplexní podporu. Tito specialisté se zaměřují na optimalizaci charakteristik zařízení zákazníků při minimálních nákladech.

Tato podpora zahrnuje:

  • Audity činností a provozů.
  • Laboratorní analýzy.
  • Vývoj speciálních činidel a pojiv pro činnost nebo provoz.
  • Odstraňování problémů v zařízeních na čištění vody a odpadu.
  • Konzultace a testování pro opakované použití vedlejších produktů našich zákazníků.
     

Možná vás zajímá