Konzistentní kvalita činidel, která splňuje požadavky procesu, je nezbytnou podmínkou pro hladký a bezpečný provoz každé vodárenské provozovny nebo čističky vod. Schopnost Carmeuse konzistentně splňovat přesné specifikace umožňuje našim zákazníkům, aby důvěřovali kvalitě a spolehlivosti našich produktů, hlavně díky:

  • Našim nejvyšším standardem kontroly kvality během výroby.
  • Našim plně vybaveným laboratořím, které zajišťují, že splníme jakoukoliv specifikaci zákazníka.

Rozsáhlé rekultivační procesy vyžadují velké množství pojiv, která se musí dodávat podle časových požadavků. Zde je možné náklady kontrolovat a zajistit bezproblémový provoz zvolením nejlepší možnosti dopravy a zajištěním odpovídajícího skladování činidla přímo na místě. Společnost Carmeuse poskytuje spolehlivé a včasné dodávky díky:

  • Pevným vztahům se silničními, železničními, říčními a námořními přepravci.
  • Rozsáhlé síti dopravních terminálů.
  • Rozsáhlému týmu specialistů zákaznické podpory, kteří zajišťují to nejlepší spojení mezi našimi zákazníky a správným specialistou Carmeuse.

Možná vás zajímá