Introduction

Klíčové aspekty

Tyto produkty mají zásadní význam pro zlepšení celkového stavu půdy zvýšením jejího pH na vyhovující úroveň a zajištěním dlouhodobého zachování jejích vlastností.

TerraCalco® je zdroj vápníku, který je po dusíku, draslíku a fosforu jedním z nejdůležitějších prvků pro tvorbu struktury půdy.

Přínosy pro vás

Produkty TerraCalco® všeobecně zlepšují vlastnosti půdy regulací jejího pH. To zlepšuje schopnost výměny kationtů a také strukturu půdy.

TerraCalco® zvyšuje zásaditost půdy. Vyšší pH pomáhá:

 • Zvyšovat množství organických a přírodních hnojiv, které je možné zajistit pro pole, zeleninu, vinohrady atd., což vede k lepší úrodě.
 • Zlepšovat strukturu půdy, díky čemuž zvyšuje potenciální produkci.
 • Vyhnout se toxickému oxidu hlinitému a podílet se na lepším vývoji plodin.

Společnost Carmeuse nabízí široký sortiment produktů TerraCalco® pro zlepšování a udržování dobrého stavu půdy.

 • Ideální pH pro úrodu je od 6,8 do 7,2.
 • Nižší hraniční pH přináší riziko toxicity oxidem hlinitým (<5,2) a vysokou strukturální nestabilitu, která může ničit plodiny. To vede k velmi nízké úrodě.
 • Pravidelné používání TerraCalco® umožňuje uchovávání dobrých charakteristik pole.

Výhody Terracalco®:

 • Zlepšuje strukturu půdy.
 • Optimalizuje potenciál půdy.
 • Zvyšuje účinek hnojiv.
 • Podporuje biologickou aktivitu.
 • Zvyšuje organické látky v půdě.
 • Chrání rostliny.
   

Variace tohoto produktu

TERRACALCO® 95

Nejrychlejší řešení pro management pH půdy s nejvyšším obsahem Ca, granulovaný, který je možné aplikovat rozmetačem hnojiv.

TERRACALCO® 55

Jemný práškový materiál, čistý uhličitan vápenatý. Tradiční produkt pro zvýšení pH v kyselé půdě.