Klíčové aspekty

StabiCalco® je produktová řada vápna a pojiv. Byla vyvinutá za účelem úpravy, zpevnění nebo stabilizace různých druhů průmyslových odpadů, průmyslových kalů a kontaminované půdy za účelem bezpečného zneškodnění a také pro říční a mořské sedimenty a popílky, aby bylo možné jejich další použití. 

Přínosy pro vás

Nehašené vápno StabiCalco® Q a hydrát StabiCalco® S jsou základní typy vápna, speciálně navržené pro čištění odpadu a průmyslových kalů, rekultivační práce a stabilizaci sedimentů a CCP.