Klíčové aspekty

StabiCalco® je produktová řada vápna a pojiv. Byla vyvinutá za účelem úpravy, zpevnění nebo stabilizace různých druhů průmyslových odpadů, průmyslových kalů a kontaminované půdy za účelem bezpečného zneškodnění a také pro říční a mořské sedimenty a popílky, aby bylo možné jejich další použití.

Přínosy pro vás

Pojiva StabiCalco® QB a SB je možné použít pro dekontaminaci anorganických a organických kalů, jakož i na dekontaminaci půdy všude tam, kde se vyžaduje vysoká počáteční pevnost. Jejich složení je možné upravit podle konečného použití a požadovaných mechanických a chemických vlastností.