Introduction

Klíčové aspekty

Řadu produktů StabiCalco® Q, hydrátu StabiCalco® S a pojiv StabiCalco® “B” je možné používat při různých procesech v oblasti dekontaminace kalů a půdy, jakož i v CCP čištění tuhého odpadu. Nabízíme mleté vápenné výrobky s kvalitou a reaktivitou, přizpůsobenou pro ošetřovaný materiál a také vápenný hydrát všude tam, kde je potřebný nebo kde pomáhá optimalizovat náklady na čištění. Naše pojiva jsou vždy šitá na míru podle požadavků příslušného projektu.

Vápenné produkty StabiCalco® Q a S a pojiva StabiCalco® „B“ s upravenými vlastnostmi mohou sloužit pro odvodnění i pro stabilizaci sedimentů. Tyto typy produktů, v závislosti na konkrétních podmínkách, zahrnují nehašené vápno v typu StabiCalco® Q 90, cenově výhodné typy Q 80, Q 70 nebo hydrát StabiCalco® S. 

Přínosy pro vás

  • Vápenné produkty jsou dostupné v základních formách – jako nehašené vápno i jako hydrát.
  • Optimalizovaná chemická čistota vápenných produktů.
  • Nehašené vápno je k dispozici s různým stupněm reaktivity.
  • Nehašené vápno, hydrát a mletý vápenec jsou dostupné v několika zrnitostech.
  • Přizpůsobené složení pojiv.
  • Konzistentní kvalita pro každé použití.
     

Variace tohoto produktu

STABICALCO® Q

StabiCalco® Q je nehašené vápno s vysokou reaktivitou, které se používá všude tam, kde se vyžaduje rozsáhlé odvodňování a rychlá pucolánová reakce. 

STABICALCO® S

Hydrát StabiCalco® S je speciálně navržené pro čištění odpadu a průmyslových kalů, rekultivační práce a stabilizaci sedimentů a CCP.

STABICALCO® QL, QD a QU

StabiCalco® QL, QD a QU jsou typy nehašeného vápna s regulovanou reaktivitou pro solidifikaci anorganického kalu. 

STABICALCO® QB a SB

Pojiva StabiCalco® QB a SB je možné použít pro dekontaminaci anorganických a organických kalů, jakož i na dekontaminaci půdy všude tam, kde se vyžaduje vysoká počáteční pevnost.