Klíčové aspekty

Pro zdraví vašich zvířat a ziskovost vaší farmy je nezbytná hygiena chovu.
OPTILIT® je velmi užitečný v následujících případech:

 • Mastitida, která může snadno způsobit významnou ztrátu mléka, resp. posun období laktace.
 • Infekce kopyt: dermatitidou se může nakazit více než třetina vašeho hovězího dobytka, což vede ke ztrátám hospodářských zvířat v důsledku chromosti.
 • Bodová dermatitida způsobuje zvířatům bolest a vám ztráty.
 • Parazité v hnoji, jako například žlabatky, štípající vši, larvy potemníka atd.
   

Přínosy pro vás

Společnost Carmeuse vyvinula OPTILIT®, aby splnil následující požadavky:

 • Snížení počtu případů mastitidy.
 • Sušení hnojiva.
 • Úspora množství použité slámy.
 • Obohacení hnoje zásaditými přísadami.
 • Odstavení novorozených prasat rychlým, zdravým a šetrným způôsobem tak, aby byla v co nejlepším možném stavu.