Klíčové aspekty

Vápenné mléko funguje jako činidlo v (polo)mokrých procesech, které se používají velmi často. Jedním z faktorů, který ovlivňuje účinnost odstraňování znečišťujících látek, je kvalita činidla. Výroba přímo na místě může být problematická, jelikož vyžaduje důkladnou kontrolu exotermické reakce s nehašeným vápnem tak, aby se dosáhly požadované vlastnosti vápenného mléka a také stabilita těchto vlastností. Alternativním a jednodušším řešením je vytvoření suspenze s využitím hašeného vápna. V tomto případě budou vlastnosti vápenného mléka záviset na vlastnostech opatřeného hašeného vápna, protože nedochází k žádné chemické reakci.

CleanCalco® SD je naše hašené vápno, navržené pro vytvoření suspenze. Tento suchý, bílý prášek, připravený na okamžité použití, se dá snadno změnit na suspenzi pro přípravu vápenného mléka. Jeho vlastnosti umožňují tvorbu reaktivního vápenného mléka s vysokým obsahem Ca(OH)2 a homogenním rozložením velikosti částic. Tento vysoce jemný prášek se může použít i v suchých procesech, kde se vyžaduje malá velikost částic a jejich nízký rozsah rozložení.
 

Přínosy pro vás

  • Garantovaná dostupnost.
  • Garantovaná konzistentnost.
  • Zákaznická podpora v případě technických a logistických problémů.
  • Prémiová kvalita.
  • Jednoduché použití.
  • Úspory při údržbě.
  • Zvýšená spolehlivost zařízení na čištění spalin.