Klíčové aspekty

Mokré čištění spalin je složitý chemický proces, jehož cílem je odstranit kyselé znečišťující látky a SOX. Jeho fungování je založené na chemické rovnováze v kalu. Tato rovnováha je ovlivněná složením spalin a složením použitého vápence.

Produkt CleanCalco® LS  nabízí vysokou stabilitu vlastností, aby tak ulehčil provoz zařízení na čištění spalin. Chemické složení, zrnitost a reaktivita vápence se kontrolují už v našem lomu. To zaručuje, že dodávky budou vyhovovat vašim potřebám a provoz bude bezproblémový a nákladově optimalizovaný. Produkt CleanCalco® LS  je možné dodávat kompletně umletý, s konstantní zrnitostí, nebo v kusové formě, kde si produkt umele uživatel s pomocí technického týmu Carmeuse.

Přínosy pro vás

  • Garantovaná dostupnost.
  • Soulad se specifikacemi.
  • Zákaznická podpora v případě technických a logistických problémů.
  • Jednoduché použití.
  • Úspory při údržbě.
  • Zvýšená spolehlivost zařízení na čištění spalin.