Klíčové aspekty

Při suchém čištění spalin je rychlost reakce určená například pravděpodobností kontaktu mezi aktivními body částic hašeného vápna a molekulami znečišťující látky. Je možné zvýšit pravděpodobnost reakce zvýšením množství aktivních bodů na částicích hašeného vápna. Takže pro daný čas reakce (určený zařízením na čištění spalin) se dá zlepšit účinnost zachytávání znečišťujících látek. Ověřeným postupem na dosažení tohoto cíle je zvětšení měrného povrchu a pórovitosti částic hašeného vápna.

CleanCalco® HPV je námi vyvinuté hašené vápno, určené pro suché čištění spalin. Jde o suchý, bílý prášek, který je připravený na okamžité použití. Měrný povrch (BET) tohoto hydrátu se zvýšil nad 40 m²/g a porézní objem dosahuje 0,2cm³/g. Tento zvýšený měrný povrch a vysoká pórovitost nabízejí větší kontaktní plochu se znečišťující látkou, což vede k nejvyšší možné účinnosti ve vztahu ke klíčovým kyselým složkám (SOX, HCl, HF), dostupné na trhu.

Přínosy pro vás

  • Snížené dávkování v porovnání s vysoce kvalitním hašeným vápnem, aby se dosáhla stejná účinnost, čehož výsledkem jsou nižší náklady na čištění.
  • Garantovaná dostupnost.
  • Garantovaná konzistentnost.
  • Zákaznická podpora v případě technických a logistických problémů.
  • Prémiová kvalita.
  • Zlepšená tekutost, díky čemuž je použití jednodušší.
  • Úspory při údržbě.
  • Zvýšená spolehlivost zařízení na čištění spalin.