Klíčové aspekty

Techniky (polo)suchého čištění spalin jsou součástí rozsáhlé skupiny procesů. Některé z těchto procesů, jako procesy s nižší účinností odstraňování nebo s vylepšeními, jako jsou recirkulace, reaktivace a úprava činidel, atd., jsou plně kompatibilní s nákladově efektivním hašeným vápnem.

CleanCalco® FGC je hašené vápno, optimalizované pro tyto typické případy. Jde o suchý, bílý prášek, připravený na okamžité použití, s optimalizovaným měrným povrchem.

Pokud některé procesy vyžadují lepší charakteristiky, námi vyvinuté hašené vápno CleanCalco® HPV je možné použít pro dosažení tohoto cíle při sníženém růstu měrné spotřeby.
 

Přínosy pro vás

  • Garantovaná dostupnost.
  • Garantovaná konzistentnost.
  • Zákaznická podpora v případě technických a logistických problémů.
  • Optimalizovaná kvalita.
  • Jednoduché použití.
  • Úspory při údržbě.
  • Zvýšená spolehlivost zařízení na čištění spalin.