Introduction

Klíčové aspekty

Kvůli stále přísnějším předpisům na úrovni EU a na státní nebo regionální úrovni musí dnes průmyslové podniky v mnoha odvětvích čistit emise z komínů pomocí instalace systémů na čištění spalin. Výzvou pro provozovatele je tyto systémy co nejvíc zefektivnit, což si vyžaduje použití činidel na bázi vápna a vápence, které jsou snadno dostupné a odpovídají konstrukčním specifikacím.

Řešení CleanCalco® od společnosti Carmeuse je navržené tak, aby zajistilo tuto shodu pomocí širokého portfolia produktů a služeb, šitých na míru každému zařízení na čištění spalin. Náš tým podpory pomůže provozovatelům při správném výběru, od nejjednoduššího případu až po nejsložitější situaci. Pomůže vám také s tím, aby se zajistil jednoduchý a hladký provoz zařízení na čištění spalin a zajistila se potřebná shoda s předpisy a optimalizace provozních nákladů.

Přínosy pro vás

Řada produktů CleanCalco® vám umožní:

  • zajistit vhodnost pro každé na míru šité zařízení na čištění spalin,
  • jednoduché a hladké provozování zařízení na čištění spalin,
  • splnit legislativní požadavky pro emise spalin,
  • soustředit se na svoji hlavní podnikatelskou činnost, a ne na emise z komínů.
     

Variace tohoto produktu

cleancalco depurcal
Produkt |

CLEANCALCO® DEPURCAL

CleanCalco® Depurcal byl navržený pro vstřikování při vysoké teplotě, aby reagoval se znečišťujícími látkami za optimalizovaných podmínek. Tento produkt umožňuje předběžnou úpravu a snižuje požadavky...

Read more
cleancalco HPV
Produkt |

CLEANCALCO® HPV

CleanCalco® HPV představuje námi navržené hašené vápno s vysokou a optimalizovanou pórovitostí a vysokým měrným povrchem. Tyto charakteristiky zajistí zvýšené množství aktivních míst pro reakci, aby...

Read more
cleancalco FGC
Produkt |

CLEANCALCO® FGC

CleanCalco® FGC je naše optimalizované hašené vápno pro (polo)suché čištění spalin, u kterého byl optimalizovaný měrný povrch.
(Polo)suchý proces čištění spalin se používá běžně. Je možné realizovat...

Read more
cleancalco FGC AC
Produkt |

CLEANCALCO® FGC - AC

CleanCalco® FGC-AC je speciální přípravek na redukci kyselých a mikroznečišťujících látek. Toto hašené vápno obsahuje i určité množství aktivního uhlí, aby bylo možné nabídnout globální řešení, které...

Read more
cleancalco FGC
Produkt |

CLEANCALCO® SD

CleanCalco® SD je náš produkt z hašeného vápna, speciálně vyvinutý na výrobu suspenzního vápenného mléka s vysokou čistotou, reaktivitou a vyhovujícím rozložením velikosti částic.

Read more
cleancalco FGC AC
Produkt |

CLEANCALCO® CDS

CleanCalco® CDS je naše speciální nehašené vápno, určené pro proces hašení přímo na místě. Vlastnosti tohoto nehašeného vápna umožňují výrobu hašeného vápna se stálými vlastnostmi, které zajistí...

Read more