Klíčové aspekty

Řada produktů AquaCalco® byla vyvinutá s cílem uspokojit různé požadavky v odvětví čištění vod. Společnost Carmeuse dodává produkty AquaCalco® ve dvou jakostech pro dva různé typy použití.

Přínosy pro vás

AquaCalco® SW 97/ 30 a 97/20 jsou speciální typy hašeného vápna s průměrnou velikostí částic 20 mikronů. Jejich index rozpustnosti je nižší než 5 vteřin, aby se dosáhly vynikající charakteristiky v peletových reaktorech. Díky svému extrémně nízkému obsahu hliníku jsou tyto hydráty jedinečnými produkty na úpravu pitné vody, dodávané náročným odběratelům, jako jsou nemocnice a střediska zdravotní péče.