Klíčové aspekty

Řada produktů AquaCalco® byla vyvinutá s cílem uspokojit různé požadavky v odvětví čištění vod. Společnost Carmeuse dodává produkty AquaCalco® ve dvou jakostech pro dva různé typy použití.

Přínosy pro vás

Nehašené vápno AquaCalco® QW a hydrát AquaCalco® SW jsou velmi čisté výrobky s parametry pro manipulaci, přizpůsobenými pro zařízení na úpravu vody. Kromě základních kvalitativních parametrů se v tomto případě pravidelně kontrolují příslušné sloučeniny v pitné vodě.