Klíčové aspekty

Řada AquaCalco® je určená pro všechny mokré procesy těžby, zpracování rudy a kovohutnictví. Ty zahrnují obohacování rudy pěnovou flotací, hydrometalurgické procesy těžby kovů nebo odstraňování nečistot z procesů a všechny podpůrné chemické procesy. Výrobky AquaCalco® se také používají na čištění odpadových vod z těžby kovů a na neutralizaci kyselé odpadní vody z dolů.

Přínosy pro vás

Nehašené vápno AquaCalco® Q a hydrát AquaCalco® S s upravenými vlastnostmi se dodává pro potřeby flotace rudy a hydrometalurgické procesy, jakož i pro čištění průmyslové vody a kyselé odpadní vody z dolů. Vysoce reaktivní nehašené vápno s nízkým obsahem zbytků hašení je nejvhodnějším produktem pro moderní zařízení na hašení vápenného mléka. Jemné hašené vápno s nízkým obsahem brusných látek je alternativou k hašení nehašeného vápna.