Klíčové aspekty

Řada AquaCalco® je určená pro všechny mokré procesy těžby, zpracování rudy a kovohutnictví. Ty zahrnují obohacování rudy pěnovou flotací, hydrometalurgické procesy těžby kovů nebo odstraňování nečistot z procesů a všechny podpůrné chemické procesy. Výrobky AquaCalco® se také používají na čištění odpadových vod z těžby kovů a na neutralizaci kyselé odpadní vody z dolů.

Přínosy pro vás

Řada hotových vápenných mlék AquaCalco® M od společnosti Carmeuse je speciální produkt pro malá a střední zařízení v těžebním a hutnickém průmyslu, včetně čištění odpadní vody a neutralizace kyselé odpadní vody z dolů. Tento produkt, který nabízí dobrou schopnost čerpání a nízkou rychlost usazování, je možné dodat s koncentrací až do 50 % sušiny, což je ta nejlepší možná volba ve své třídě.