Introduction

Klíčové aspekty

Řada produktů AquaCalco® byla vyvinutá s cílem uspokojit různé požadavky v odvětví čištění vod. Společnost Carmeuse dodává produkty AquaCalco® ve dvou jakostech pro dva různé typy použití. Víceúčelová jakost AquaCalco® je optimalizovaná pro použití v průmyslových procesních vodách a pro čištění odpadových vod. Produktová řada AquaCalco® „W“ byla vyvinutá pro náročná použití při úpravě pitné vody a je v souladu s evropskou normou pro pitnou vodu (EN 12518).

Přínosy pro vás

  • K dispozici ve všech formách – jako nehašené vápno, hydrát, vápenné mléko.
  • Vysoká chemická čistota.
  • Nehašené vápno a hydráty dostupné v několika zrnitostech.
  • Vápenné mléko je k dispozici v několika stupních koncentrace až do 50 %.
  • Konzistentní kvalita pro každé použití.
  • Soulad s EN 12518 (řada AquaCalco® „W“).
  • Kompatibilita s peletovými reaktory (speciální typy AquaCalco® „W“).

Variace tohoto produktu

AQUACALCO® Q a S

Nehašené vápno AquaCalco® Q a hydrát AquaCalco® S s upravenými vlastnostmi se dodávají pro účely čištění průmyslové vody a splňují požadavky konkrétního procesu.

AQUACALCO® QW a SW

Nehašené vápno AquaCalco® QW a hydrát AquaCalco® SW jsou velmi čisté výrobky s parametry pro manipulaci, přizpůsobenými pro zařízení na úpravu vody.

AQUACALCO® M

Řada hotových vápenných mlék AquaCalco® M od společnosti Carmeuse představuje optimální produkt pro malé a střední čistírny vod.

AQUACALCO® SW 97/30 a 97/20

AquaCalco® SW 97/ 30 a 97/20 jsou speciální typy hašeného vápna s průměrnou velikostí částic 20 mikronů.

AQUACALCO® MW

AquaCalco® MW je značkové vápenné mléko, určené pro distribuci ve formě hotového produktu. 

AQUACALCO® MW 20F a MW 25F

AquaCalco® MW 20F a MW 25 F jsou speciální typy hotového vápenného mléka s indexem rozpustnosti, který jim zajišťuje výjimečné charakteristiky při jejich použití v peletových reaktorech.