Introduction

Klíčové aspekty

Řada AquaCalco® je určená pro všechny mokré procesy těžby, zpracování rudy a kovohutnictví. Ty zahrnují obohacování rudy pěnovou flotací, hydrometalurgické procesy těžby kovů nebo odstraňování nečistot z procesů a všechny podpůrné chemické procesy. Výrobky AquaCalco® se také používají na čištění odpadových vod z těžby kovů a na neutralizaci kyselé odpadní vody z dolů.

Přínosy pro vás

  • K dispozici ve všech formách – jako nehašené vápno, hydrát, vápenné mléko.
  • Vysoká chemická čistota.
  • Nehašené vápno a hydráty dostupné v několika zrnitostech.
  • Vápenné mléko je k dispozici v několika stupních koncentrace až do 50 %.
  • Konzistentní kvalita pro každé použití.
     

Variace tohoto produktu

aquacalco QS nonferrous
Produkt |

AQUACALCO® Q a S

Nehašené vápno AquaCalco® Q a hydrát AquaCalco® S s upravenými vlastnostmi se dodává pro potřeby flotace rudy a hydrometalurgické procesy, jakož i pro čištění průmyslové vody a kyselé odpadní vody z...

Read more
aquacalco QD nonferrous
Produkt |

AQUACALCO® QD

AquaCalco® QD je nehašené vápno s upravenou reaktivitou, které bylo vyvinuté za účelem optimalizace charakteristik těžby oxidu hlinitého procesem Bayera. 

Read more
aquacalco M nonferrous
Produkt |

AQUACALCO® M

Řada hotových vápenných mlék AquaCalco® M od společnosti Carmeuse je speciální produkt pro malá a střední zařízení v těžebním a hutnickém průmyslu, včetně čištění odpadní vody a neutralizace kyselé...

Read more