Pochopení vašich potřeb

Výrobky na bázi vápníku jsou klíčovou složkou při výrobě gumy a plastů. Kvalita a konzistence vašich surovin ovlivňuje výrobu těchto výrobků. Vlastnosti a čistota vašich výrobků mají významný vliv na vaši ziskovost.

Může být také nutné časem aktualizovat nebo vyměnit vybavení a odpovídající procesy z důvodu vývoje technologie nebo běžného opotřebení.

Řešení pro vaše potřeby

Naše materiály na bázi vápna jsou vaší ideální volbou vápníku pro vaše výrobní procesy na PVC a gumy, abyste dosáhli vysoce výkonné výrobky při zachování požadavků na životní prostředí.