Pochopení vašich potřeb

V papírenském a celulózovém průmyslu se vápno používá hlavně v procesu Krafta. V něm se vápno používá na kaustifikaci, na získávání hydroxidu sodného reakcí hašeného vápna Ca(OH)2 a uhličitanu sodného Na2CO3. Tato reakce vytváří hydroxid sodný (NaOH), který se opětovně používá v procesu výroby celulózy a uhličitanu vápenatého (CaCO3.). Tento uhličitan sodný (jako kal), se může kalcinovat v lokální vápenné peci za účelem vytvoření nehašeného vápna, které se potom hasí a opět použije v kaustifikaci.

Čerstvé nehašené vápno (cca 250/t celulózy) se v tomto procesu musí pravidelně přidávat, aby se udržela koncentrace nečistot v rámci přijatelného limitu.

V celulózkách a papírnách se vápno může použít pro různé účely. Ty zahrnují například neutralizaci vody, neutralizaci pH, čištění spalin atd. 

Reaktivita vápna a obsah CaO musí být co nejlepší, aby se zajistil hladký proces hašení a nejlepší možná výtěžnost z rekuperace hydroxidu sodného.

Řešení pro vaše potřeby

Carmeuse dodává pro toto použití vysokokvalitní kusové vápno.

Nehašené vápno vysoké kvality může pomoci snížit zatížení těmito NPE a naše technická podpora vám dokáže pomoci s optimalizací procesu tak, aby se snížily negativní vlivy. Dokážeme uspokojit vaše potřeby, týkající se dodávek, během plánovaných odstávek, a dokonce i v případě množství neplánovaných.