Pochopení vašich potřeb

Zušlechťování v pánevní hutnické peci je poslední a nejdůležitější fáze procesu tavení oceli. Tato fáze dává výrobci oceli poslední šanci zušlechtit strusku a upravit chemické složení a teplotu oceli. Nesmí docházet k žádným kompromisům při výběru tavidel, aby se zajistila nejvyšší možná kvalita.

Jak je možné dosáhnout nejvyšší možnou kvalitu v poslední fázi procesu tavení oceli?

Řešení pro vaše potřeby

  • Vápno odstraňuje makronečistoty v primárních hutnických procesech, čímž se umožňuje závěrečná fáze zušlechtění. V tomto okamžiku se přidávají legující prvky za účelem ukončení výroby oceli a její přípravy na odlévání a tvarování.
  • Vápno od Carmeuse splňuje chemické a fyzikální charakteristiky, vyžadované v této finální fázi zušlechtění. Aditiva je potřebné pečlivě vybrat a přidávat, aby se odstranily původní inkluze a zabránilo se přístupu externích nečistot.
     

Ostatní služby: Železo a ocel

Zobrazit všechny z nich
header_iron_steel
Odsíření taveniny
aod
Argono-kyslíkový dekarbonizační (AOD)...