Pochopení vašich potřeb

Jemné půdy s nízkou nosností jsou pro geoinženýry a projektanty často velkým problémem. Když se ViaCalco® přimíchá do jemné půdy, nevhodné místo se může změnit na pevnou pracovní plochu. Takto se vytvoří podklad pro další výstavbu všech typů podkladů, krycích vrstev a podsypů pro dálnice, železnice, cesty, průmyslové plochy, letiště a také pro jiné zemní práce, související se stavebními projekty. 

Vlhká, slabá a jemně zrnitá půda může představovat na mnoha staveništích velký problém. Blátivé staveniště přispívá ke složitým pracovním podmínkám, například ztížený přístup pro dopravní vozidla na stavbu. Takovéto staveniště také způsobuje, že je těžší dosáhnout na požadavky, týkající se zhutnění, které stanovili stavební inženýři a geotechnici projektu. Vlhká a slabě zhutněná půda způsobuje slabou nosnost zpevněné plochy a násypu/výplně. Ztráta času na staveništi znamená ztrátu peněz.
 

 

Řešení pro vaše potřeby

ViaCalco® dokáže okamžitě vysušit půdu, která obsahuje jemný jíl. Zlepšuje také pracovní podmínky během výstavby, a to díky flokulačnímu účinku vápna a jílu. Předběžné geotechnické studie dokáží dokonce optimalizovat opětovné využití půdy, čehož výsledkem jsou dlouhodobá zlepšení. Přidání produktu ViaCalco® může zajistit tři hlavní zlepšení půdy:

  • Vysušení půdy – snížení obsahu vlhkosti v půdě.
  • Modifikace půdy – snížení plasticity půdy, což napomáhá zhutnění a zvýšení počáteční pevnosti.
  • Stabilizace půdy – zvýšení dlouhodobé pevnosti, snížení potenciálu zvyšování objemu a odolnost vůči zamrzání a roztápění.
     

ŠETŘÍ ČAS A PENÍZE
Půda, ošetřená produktem ViaCalco®, dokáže nabídnout pro stavební projekt množství ekonomických výhod:

  • Nižší náklady, než u jiných způsobů rekultivace půdy, hlavně v porovnání s procesem „odstranění a nahrazení“, kdy se použije podkladová vrstva z kameniva a geosyntetické materiály.
  • Rychle zlepšuje nosnost půdy na staveništi, díky čemuž umožňuje dodání stavebních materiálů a zajištění pevného pracovního podkladu pro jiné stavební činnosti. Čas jsou peníze – vápno pomáhá při dodržování harmonogramu prací.
  • Snižuje náklady na zpevněné plochy, protože půda, stabilizovaná produktem ViaCalco®, má dlouhodobou pevnost, kterou je možné zohlednit v návrhu zpevněné plochy, protože se integruje do podkladových a krycích vrstev.
     

Ostatní služby: Stavebnictví

Zobrazit všechny z nich
precast concrete
Prefabrikovaný beton
construction aggregates
Asfalt