Pochopení vašich potřeb

Energie je základem moderního světa. Nedávný technický pokrok umožnil zvyšovat podíl zdrojů obnovitelné energie, jako jsou větrná a solární, a omezit potřebu přerušování jejich provozu, která stále představuje jejich velkou nevýhodu. Kvůli chybějící dostatečné ukládací kapacitě tak fosilní paliva a jaderné zdroje stále zůstávají v některých regionech klíčovým prvkem energetického mixu pro potřeby udržení stability sítě a cenově přijatelné elektřiny. 

Pro elektrárny je k dispozici velké množství systémů regulace emisí. Při výběru technologie, která se bude používat, vstupuje do hry mnoho různých faktorů. Tento výběr má výrazný vliv na budoucí provoz elektrárny. Jedním z parametrů, který ovlivňuje tuto činnost, jsou specifikace činidel, včetně jejich dostupnosti a cen.

Řešení pro vaše potřeby

Odborníci Carmeuse vám pomohou vybrat pro vaše potřeby nejlepší řešení, berouce do úvahy všechny náklady, spojené s vaším projektem čištění spalin. Mohou vám také doporučit speciální řešení v závislosti na lokálních podmínkách. Je proto životně důležité, aby došlo ke sladění vhodného činidla s vaším použitím v souladu s parametry, jako jsou palivový mix, daný proces, místní předpisy atd. Naše optimalizovaná řešení zahrnují například tyto produkty:

 • CleanCalco® LS
 • CleanCalco® QL
 • CleanCalco® CDS
 • CleanCalco® SD
 • CleanCalco® FGC
 • CleanCalco® HPV
 • CleanCalco® FGC-AC
 • CleanCalco® Depurcal

Společnost Carmeuse vždy zajistí vhodný sorbent CleanCalco® bez ohledu na proces, který si zvolíte. Kromě našich produktů vám náš široký sortiment nabízených služeb umožní optimalizovat čištění spalin během provozu, díky čemuž se budou náklady na dosažení shody udržovat na nejnižší možné úrovni:

 • Vyhodnocení a demonstrační zkouška
 • Podpora činností přímo na místě
 • Doladění IT
 • Skladování a injektáž
 • Kvalita a inovace
 • Služby a dodávky zákazníkům
   

Ostatní služby: Čištění spalin

Zobrazit všechny z nich
Incinerator
Přeměna odpadu na energii
FGC industrial app
Průmyslové aplikace