Pochopení vašich potřeb

Udržování zpěněné strusky v EAF je velmi důležité, avšak z podstaty velmi náročné. Moderní systémy injektáže vápna skrz boční stěnu vstřikují vápno / dolomitické vápno jen když je potřebné, což umožňuje zpěnění strusky během celého cyklu tavby. Společnost Carmeuse má v této oblasti unikátní postavení díky rozsáhlému seznamu referencí, zkušeným technikům a funkčnímu pilotnímu systému injektáže vápna, který umožňuje testování a porovnávání aktuálních nebo potenciálních materiálů injektáže vápna v různých konfiguracích, aby bylo možné napodobit aktuální nebo potenciální systémy injektáže vápna do EAF.

Jak je možné udržet strusku v EAF zpěněnou?
Jaká je nejlepší dostupná technologie (BAT) pro přidávání vápna do EAF?
Jaké jsou nejlepší postupy pro snížení spotřeby energie, elektrod a žáromateriálu při výrobě čistší oceli?
Jaké jsou bezpečné postupy přidávání vápna do EAF?

Řešení pro vaše potřeby

  • Zpěnění může být negativně ovlivněné různými parametry procesu. Když výška pěny klesá, je velmi složité opět zpěnit strusku pomocí samotné injektáže uhlíku.
  • Injektáž vápna nabízí ideální řešení pro udržení kvalitně zpěněné strusky. Jde o kontrolovaný proces, založený na stavu strusky, který je schopný udržovat konzistentní zásaditost, tekutost a zpěnění.
  • Injektáž vápna a dolomitického vápna do EAF představuje výrazný posun od tradičních postupů. Spolu s přínosy v oblasti bezpečnosti a údržby pomáhá zlepšovat zpěnění a stabilitu oblouku, snižovat spotřebu energie a elektrod, zvyšovat využití tavidel a prodlužovat životnost žáromateriálu. To pomáhá snížit náklady přechodu na EAF a dopady na životní prostředí.

Ostatní služby: Železo a ocel

Zobrazit všechny z nich
header_iron_steel
Odsíření taveniny
steel making
Tavení oceli