Pochopení vašich potřeb

Dezinfekce je přirozeným řešením pro problémy s hygienou. Společnost Carmeuse vytvořila řadu produktů OPTILIT® pro přirozenou dezinfekci stájí a drůbežáren. Díky vysokému pH těchto produktů se paraziti nevyvíjejí tak rychle jako při nízkém pH. Produkty OPTILIT® obsahují složky vápníku, které je možné později opětovně použít jako přísadu do půdy potom, když se smíchají s organickým hnojivem. Naši specialisté vám dokáží doporučit nejvhodnější řešení pro vaše stáje a zvířata.

DOJNICE A KRÁVY NA MASO
Hygiena dobytka je klíčovým faktorem pro zdraví těchto zvířat, a proto i pro ziskovost vaší farmy.

 • Vlhkost, teplo a hnůj na zemi podporují vývoj bakterií.
 • Zánět prsní žlázy může být noční můrou, protože toto onemocnění vyžaduje léčbu antibiotiky a může vést ke ztrátě mléka.
 • Paraziti v podestýlce: žlabatky, štípající vši, larvy potemníka atd.
 • Infekce kopyt, jako dermatitida nebo Mortellarova choroba, způsobují chromost dobytka. Jsou pro dobytek bolestivé a mají za následek:
  • Nižší produkci mléka.
  • Posun období dojení.
  • Nižší přírůstek na hmotnosti během výkrmu krav na maso a mladých býků.

PRASATA

 • Nepříjemný zápach.
 • Vývoj bakterií v hnoji.

DRŮBEŽ

 • Paraziti v podestýlce: žlabatky, štípající vši, larvy potemníka atd.
 • Ztráta hmotnosti nebo vyšší úmrtnost.
 • Nepříjemný zápach.
   

Řešení pro vaše potřeby

DOJNICE A KRÁVY NA MASO
Zdravé stáje pomáhají farmářům eliminovat ztráty, související s trpícími zvířaty a náklady navíc za jejich léčbu. Přímé náklady, způsobené chromostí, se odhadují ve výšce 250 eur na krávu, když nepočítáme náklady na ošetřování a reprodukční choroby.

Kromě toho společnost Carmeuse nabízí řešení pro podestýlky krav ve formě přírodní matrace, která obsahuje OPTILIT®, smíchaný se slámou. Tato podestýlka je pro dojnice pohodlná a hygienická.

Série produktů OPTILIT®, které jsou schválené jako biocid, pomáhá při prevenci infekcí kopyt u dobytka. Po rozprostření na zemi OPTILIT® zvyšuje pH hnoje a zabíjí bakterie. Kromě toho udržuje podlahu suchou a zlepšuje komfort dobytka.
Společnost Carmeuse dodává také roztok pro koupel na nohy, který se rozmístí na strategická místa kolem vaší stáje.

PRASATA
Sušicí a dezinfekční prostředek OPTILIT® je levným řešením pro snížení objemu blátivého hnoje a zlepšení života zvířat.

DRŮBEŽ
OPTILIT® C+ je sušicí a dezinfekční směs, která se rozprostře po zemi. Pomáhá snižovat nepříjemný zápach v chlévech a drůbežárnách. Proto toto řešení určitě potěší odběratele farmářů. Doplňující informace jsou uvedené ve zprávě European Lime Association (EuLA) o prevenci a kontrole ptačí chřipky atd. pomocí hašeného vápna.

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY OPTILIT®

 • Vlastnosti doplňku: zdvojnásobí životnost produktu. Podestýlka stájí, při které se používá OPTILIT®, vytváří obohacený hnůj, který neteče a zachytává všechny živiny pro další použití na poli.
 • Přírodní: Produkty OPTILIT® se mohou používat na organických farmách.
   

Ostatní služby: Zemědělství

Zobrazit všechny z nich
Sugar industry factory
Cukrovarnický průmysl
soil amend
Přísada do půdy