Pochopení vašich potřeb

V Evropě se ošetřují velké objemy průmyslového kalu a znečištěné půdy. V souladu s konceptem hospodářství, využívajícího odpad, může být průmyslový kal opětovně použitý v průmyslu, stavebnictví a při rekultivaci nebo se může využít jako palivo. Environmentální zátěže, bez ohledu na jejich typ a původ, si vyžadují ošetření, aby se snížily jejich negativní environmentální dopady.

Evropský průmysl vytváří velká množství různých typů odpadu. Některé z nich se desetiletí ukládají na skládkách nebezpečného odpadu. Průmyslový kal, ať už z průběžného provozu, nebo ze starých skládek, je možné v průmyslu, stavebnictví a při rekultivačních pracích opětovně použít nebo se může použít jako tuhé palivo. Všechny tyto materiály, bez ohledu na jejich typ a původ, vyžadují ošetření, aby se snížily jejich negativní environmentální dopady. Vápno a vápenná pojiva se používají na komplexní ošetření průmyslových kalů, odpadu a vedlejších produktů.

Řešení pro vaše potřeby

Vápno zajišťuje několik účinků při ošetření průmyslového kalu a znečištěné půdy:

  • Neutralizace volných kyselin v chemickém odpadu a tvorba precipitačních solí.
  • Snížení rozpustnosti většiny znečišťujících látek v kalu nebo znečištěné půdě (hlavně těžkých kovů) díky zásaditému pH vápna a zabránění pronikání těchto znečišťujících látek do životního prostředí.
  • Stabilizace těchto materiálů díky pucolánové reakci mezi vápnem a jílovitými materiály ve znečištěné půdě nebo aktivnímu silikátu / oxidu hlinitému v minerálním kalu, čímž se vytváří nepropustná směs, což přispívá k blokování úniku znečišťujících látek.  
  • Sušení a tuhnutí kalu díky exotermické hydrataci CaO.
     

Ošetření vápenným mlékem dokáže zajistit bezprašnou stabilizaci na suchých staveništích.
Ve speciálních případech na míru připravená pojiva s obsahem vápna kombinují výše uvedené účinky se zvýšenou cementitovou reakcí hydraulických příměsí. Výsledkem je stabilní a trvanlivý finální produkt všude tam, kde je potřebný.

Společnost Carmeuse nabízí řadu produktů StabiCalco® pro efektivní ošetření průmyslového kalu a znečištěné půdy při dosažení optimální kvality, vysoké výkonnosti a maximální hospodárnosti procesu.

Ostatní služby: Životní prostředí

Zobrazit všechny z nich
drinking_water
Čištění pitné vody
industrial_water
Čištění průmyslové odpadní vody