Pochopení vašich potřeb

Voda je pro průmysl klíčovým zdrojem. Těžba, zpracování rudy, chemický průmysl a mnoho jiných odvětví nedokáže bez vody fungovat, zároveň však tato odvětví produkují znečištěnou odpadní vodu. Tato voda vyžaduje před jejím vypuštěním do vodních toků nebo moře komplexní čištění. Produkty z vápna se využívají jako účinné chemikálie pro čištění odpadní vody z mnohých průmyslových odvětví.

V důsledku průmyslového rozvoje se v Evropě produkuje velké množství odpadní vody. Znečištění vody je pro každé průmyslové odvětví specifické. Evropská legislativa definuje základní vlastnosti povrchové a mořské vody. Průmyslová odpadní voda musí tyto limity splňovat, bez ohledu na to, zda se vypouští z průmyslového provozu do povrchových vod, nebo se vyskytuje sekundárně jako odvodňovací voda z dolu. 

Řešení pro vaše potřeby

  • Vápno je nejvíc dostupná a nákladově efektivní zásaditá chemikálie. Někdy se kombinuje s vápencem ve dvojfázových systémech.
  • Mnoho chemických procesů při čištění odpadní vody vyžaduje určitou hodnotu pH: vápno se používá na úpravu nebo korekci požadované hodnoty pH.
  • Mnoho organických znečišťujících látek, jako jsou těžké kovy a fluor, se při zásaditém pH sráží. Srážení pomocí vápna je prvním nezbytným krokem při jejich odstraňování z odpadní vody.
  • Vápno podporuje flokulaci organických látek ve vodě, které se musí odstranit ve formě kalu. Tento proces se může použít v biologické odpadní vodě nebo v případě kombinace s anorganickým znečištěním. 

Společnost Carmeuse nabízí řadu produktů AQUACALCO®, která řeší specifické požadavky na optimalizaci kvality a nákladů různých procesů, využívaných při čištění průmyslové vody a kyselé odpadní vody z dolů.

Ostatní služby: Životní prostředí

Zobrazit všechny z nich
FGC industrial app
Průmyslové aplikace
drinking_water
Čištění pitné vody