Pochopení vašich potřeb

Všechen život je závislý na vodě. Pitná voda se připravuje z podzemních nebo povrchových zdrojů přírodní vody. V obou případech tato voda prochází chemickým ošetřením a dezinfekcí. Mnoho evropských zařízení pro výrobu pitné vody v rámci dodatečného vylepšení upravuje tvrdost vody. Vápenné produkty, vhodné pro pitnou vodu, se efektivně využívají při chemickém ošetření a regulaci tvrdosti pitné vody.

Globální zdroje pitné vody jsou omezené. V Evropě jsou zdroje čisté podzemní a horské vody pro uspokojení potřeb nedostatečné, takže se jako primární zdroj využívá povrchová voda. Evropské normy pro pitnou vodu pro ni stanovují přísné fyzikální, chemické a mikrobiologické parametry. Přírodní povrchová voda musí projít fyzikálním a chemickým ošetřením, aby tyto požadavky splnila. Upravuje se tvrdost pitné vody, aby se zajistila ochrana potrubí a regulovaly se sekundární vlivy tvrdosti na vodní a odpadové hospodářství.

Řešení pro vaše potřeby

Vápno, mletý vápenec a dolomit se využívají v několika fázích ošetření pitné vody.

  • Odstranění suspendovaných částic po koagulaci kombinovaným účinkem vápna a železitých nebo hlinitých solí.
  • Chemické odstranění železa a manganu z podzemní vody při zásaditém pH, upraveném vápnem.
  • Regulace tvrdosti pitné vody pomocí dvou proti sobě působících procesů:
    • Změkčování za účelem snížení spotřeby saponátů a pracího prášku
    • Opětovná mineralizace za účelem ochrany ocelových potrubí před korozí a zlepšení senzorických vlastností vody.

Vápno se používá v obou těchto procesech na ovlivnění uhličitanové rovnováhy. Mletý vápenec nebo dolomit se používá také jako náplň reaktorů v alternativních postupech regulace uhličitanů.

Společnost Carmeuse vyvinula řadu produktů AQUACALCO® ‘W’ speciálně pro ošetření pitné vody, kde je velmi důležité splnění požadavků normy EN 12518. Tato speciální řada také zahrnuje produkty, vhodné pro peletové reaktory, hotové vápenné mléko s vysokou koncentrací a jakosti s extrémně nízkým obsahem hliníku.

Ostatní služby: Životní prostředí

Zobrazit všechny z nich
biosolids_treatment
Ošetření biologických tuhých látek
industrial_sludge
Čištění průmyslového kalu a znečištěné půdy