Pochopení vašich potřeb

Aby se zajistilo tavení a zušlechťování nerezové oceli v AOD, celý proces vyžaduje extrémně přesné řízení. Toto řízení zahrnuje výběr surovin, zušlechťování a odlévání. Typickým EAF postupem je tavení pod základní redukční struskou. AOD struska sehrává důležitou úlohu, od dekarbonizace po snížení obsahu síry a redukci drahých oxidů nazpět do kovu.

Jak je možné zlepšit spotřebu vápna a výtěžnost slitiny v procesu tavení nerezové oceli (proces AOD)?

Řešení pro vaše potřeby

  • Vyšší obsah CaO s přesnější kontrolou nečistot, jako jsou SiO2, S a kontrolovaný obsah LOI, pomáhá našim zákazníkům dosahovat sníženou spotřebu vápna a dolomitického vápna a lepší výtěžnost chromu a křemíku. Snížení spotřeby vápna a dolomitického vápna dále pomáhá snižovat objemy strusky, čehož výsledkem jsou výrazné přínosy v procesu.
  • Naše produkty splňují tyto přísné specifikace, což pomáhá našim zákazníkům dosahovat ideální obsah síry a výtěžnost slitiny. Naše vápno s velmi nízkým obsahem uhlíku pomáhá bránit hromadění uhlíku během fáze zušlechťování.
     

Ostatní služby: Železo a ocel

Zobrazit všechny z nich
laddle_furnance
Pánevní hutnická pec
steel making
Tavení oceli