Pochopení vašich potřeb

Kvalita, granulometrie, množství a metoda přidávání vápna do procesu aglomerace jsou velmi důležité pro čtyři aspekty tohoto provozu: charakteristiky aglomerátu, produktivitu, spotřebu paliva a environmentální uhlíkovou stopu.

Jaké jsou nejlepší způsoby pro dosažení nižší uhlíkové stopy, zlepšení produktivity aglomerátu a snížení spotřeby energie?

Jaký je vliv kvality aglomerátu na celkové náklady a následné činnosti?
 

Řešení pro vaše potřeby

  • Pálené vápno v porovnání s vápencem zlepšuje prostup tepla v aglomerované vrstvě.
  • Množství, typ a kvalita tavidel má významnou roli při rozhodující kvalitě aglomerátu, což může mít potenciálně za následek zlepšené využití energie a nižší emise z aglomerace.
  • Využití aglomerátu místo kusové rudy a pelet pomáhá snižovat spotřebu paliva vysoké pece a emise CO2.
  • Přidáním roztaveného aglomerátu do vysoké pece se zvyšuje teplota změkčování a tavení a to zlepšuje redukci.
  • Pevnost aglomerátu hraje důležitou roli při rozhodování o množství PCI ve vysoké peci.
  • Přečtěte si více o tomto procesu zde.

Ostatní služby: Železo a ocel

Zobrazit všechny z nich
iron ore
Příprava železné rudy
aod
Argono-kyslíkový dekarbonizační (AOD)...