Pochopení vašich potřeb

Naše planeta je domovem obrovského množství lidí, proto existuje poptávka po zdrojově účinných stavebních metodách a energeticky efektivních zdivech. Cihly z autoklávovaného pórobetonu (AAC) jsou předním řešením pro udržitelnou výstavbu. AAC se vyrábí mísením nehašeného vápna s cementem, pískem, vodou a hliníkovým práškem. Výsledkem je řídká malta, která po ztvrdnutí vytváří lehké tvárnice se strukturou plastu s výbornými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi.

Za poslední desetiletí výrazně rostla poptávka po nových domech a průmyslových parcích kvůli rychle rostoucí populaci a rozšiřování měst. Cíl udržitelné urbanizace má za následek trend stavět environmentálně šetrně, bera do úvahy efektivitu zdrojů pro primární stavební materiály.

Řešení pro vaše potřeby

Autoklávovaný pórobeton je lehký stavební materiál z prefabrikovaného betonu. Zajišťuje pro zděnou konstrukci v domech a průmyslových budovách konstrukční pevnost, tepelnou izolaci, protipožární vlastnosti a odolnost vůči plísním.  AAC je uznaný za udržitelný stavební postup, který je velmi zdrojově efektivní, protože je pro nosné cihly možné dosáhnout hustotu až pod 250 kg/m³. AAC se vyrábí mícháním vápna, cementu, sádry a hliníkového prášku v dávkovaném postupu. Nehašené vápno, které nabízí reaktivitu a jemnost, je klíčovým prvkem v procesu výroby AAC produktů. Ty zahrnují tvárnice, stěnové desky, střešní desky, obkladové (fasádní) desky a překlady.

Ostatní služby: Stavební materiály

Zobrazit všechny z nich
New carpet being installed
Osnovy koberců a luxusní vinylový podlahový...
concrete
Beton