Tretman mulja

Tretman mulja igra ključnu ulogu u održivosti životne sredine i zaštiti vodnih resursa. Obuhvata različite tehnike za upravljanje i obradu mulja, nusproizvoda tretmana otpadnih voda i industrijskih procesa. Ovaj odeljak će se baviti sa dva ključna aspekta tretmana mulja: biološki tretman mulja i upravljanje muljem pri jaružanju. Razumevanje ovih procesa osnažuje industrije i zajednice da efikasno upravljaju muljem, čime se čuvaju vodni resursi i promoviše ekološka ravnoteža. Primenom ovih tehnika možemo doprineti čistijoj i održivijoj budućnosti.

Image
Sludge_4
Menu

BIOLOŠKI MULJ

"Biosolids" je generički naziv za nekoliko vrsta biološkog mulja. To su uglavnom muljevi iz opština, prerada hrane i nusproizvodi životinjskog porekla. Iako se proizvode kao otpad, biočvrste materije sadrže vredne organske materije. Zbog toga se velike količine ovih materijala ponovo koriste u poljoprivredi, šumarstvu i uređenju pejzaža u potpunom skladu sa konceptom evropske cirkularne ekonomije. Stabilizacija i prečišćavanje su obavezni za biočvrste materije pre ponovne upotrebe. Carmeuse je razvio BioCalco® asortiman proizvoda kako bi se uklopio u glavne procese tretmana biočvrstih materija i kako bi maksimizirao višestruki efekat kalcifikacije.

Više informacija
Sludge_1

MULJ IZ JARUŽANJA

Jaružanje je od suštinskog značaja za plovnost luka i plovnih puteva za upravljanje vodama i poplavama. U skladu sa konceptom cirkularne ekonomije, iskopani materijal se često može ponovo koristiti na nekoliko načina. Kontaminirani sedimenti, čak i ako se javljaju u malim količinama, mogu se ponovo koristiti samo nakon posebnog tretmana. Kontaminirani sedimenti i njihova krajnja upotreba podležu strogim ekološkim ograničenjima. Carmeuse je razvio StabiCalco® asortiman proizvoda kako bi ispunio zahteve za tretman mulja iz bagera.

Više informacija
Dredging_sludge_1