Understanding Your Market Needs

Silikatne opeke izrađene su od peska, kreča i vode (bez aditiva). Predstavljaju bele građevinske blokove, visoke čvrstoće i otpornosti, koji se dobijaju izlaganju pomenute mešavine visokom pritisku i procesu autoklaviranja nakon toga. Dobra zvučna izolacija, dobra sposobnost apsorpcije toplote i vlage, kao i odlična vatrootpornost su glavne karakteristike zbog kojih arhitekte često preporučuju silikatne opeke za građevinske projekte.


Zidovi velike nosivosti često zahtevaju blokove visoke čvrstoće. Spoljašnji i unutrašnji zidovi uglavnom moraju imati termičku i zvučnu izolaciju, dok projektanti pokušavaju da dostignu višestruke koristi za celu zgradu koristeći istu vrstu fasadnih materijala. Izgradnja mora biti isplativa, ne samo suštinski, već i u smislu vrednosti građevinskog materijala. 

Solutions to Meet Your Needs

Silikatna opeka je prefabrikovan građevinski materijal koji istovremeno pruža strukturu, termičku i zvučnu izolaciju. Ovi blokovi se proizvode mešanjem kreča, peska i vode šaržnim procesom, gde kreč mora reagovati tačno na vreme kako bi se dobila određena rana čvrstoća pre ulaska u autoklav. Živi kreč sa svojim specifičnim hemijskim sastavom, reaktivnošću i granulacijom predstavlja jedan od ključnih elemenata u procesu izrade silikatne opeke. Glet mase i fasadni malteri na bazi kreča imaju sličan koeficijent linearne ekspanzije kao i silikatne opeke, a to pomaže u sprečavanju površinskih pukotina. 

Other Građevinski materijali applications

View all of them
precast concrete
Prefabrikovani Beton
New carpet being installed
Podloge za tepihe i luksuzni vinil podovi