Dolomitski živi kreč

Naš dolomitski živi kreč ima odgovarajući sadržaj magnezijuma za balansiranje i zaštitu vaših vatrostalnih materijala. Sadržaj kalcijuma u ​​dolomitnom kreču se koristi u kombinaciji sa krečom sa visokim sadržajem kalcijuma kao sredstvo za fluksiranje da bi se postigla odgovarajuća hemija i fizička svojstva šljake. Dolomitsko živo kreč je ključno za proizvodnju kvalitetnog čelika i kontrolu troškova.

10.000.000
tona čelika / godišnje
17
zadovoljni klijenti
30
godine stručnosti

Ključne informacije

  • Odgovarajući balans magnezijuma štiti i sprečava eroziju vatrostalnih materijala.
  • Šljaka zasićena magnezijumom sa dolomitnim krečom podstiče i održava penjenje u EAF.
  • Štiti vatrostalne materijale od zračenja električnog luka u EAF.
  • Rukovanje krečom kako bi se sprečilo stvaranje sitnih čestica.
  • Ubrizgavanje kreča u EAF za dalju kontrolu aktivnosti kreča i penjenje šljake.