Skladištenje, doziranje, priprema i rukovanje reagensom ključni su za održavanje nivoa efikasnosti jedinice za prečišćavanje dimnih gasova. Svi oni imaju veliki uticaj na potrošnju reagensa i lakoću upotrebe jedinice za prečišćavanje dimnih gasova.

Carmeuse ima 160 godina stručnosti u skladištenju, doziranju, transformaciji i rukovanju proizvodima na bazi kalcijuma. Radujemo se što tu stručnost delimo sa našim klijentima, tako da mogu da izgrade vrhunsku instalaciju za pripremu, skladištenje, doziranje i rukovanje reagensima. Naš doprinos može imati nekoliko oblika, kao što su:

  • Inženjerska podrška tokom postavke, naknade ugradnje, itd. kako bi se izbeglo pogrešno projektovanje i kvarovi.
  • Iznamljivanje privremene mobilne jedinice instalirane na licu mesta.
  • Dizajniranje, izgradnja, posedovanje, korišćenje i/ili održavanje opreme za skladištenje, pripremu, rukovanje i projektovanje opreme za prečišćavanje dimnih gasova.
  • Optimizacija postojećih instalacija za neometane postupke prečišćavanja dimnih gasova.

Zajedno sa našim Tune-IT modulom, upravljanje zalihama vašeg reagensa za prečišćavanje dimnih gasova u potpunosti može da obavi Carmeuse. Ovo će vam pružiti bezbrižnu garanciju stalne dostupnosti reagensa.

You might be interested in