Kada u procesu prečišćavanja dimnih gasova dolazi do smetnji, kao i kada se zahtevi promene, kompaniji može biti teško da dodeli dovoljno resursa za ovu sporednu delatnost, pored svih ostalih dnevnih aktivnosti.    

Eksperti kompanije Carmeuse imaju dugogodišnje iskustvo u mnogim industrijskim sektorima, sa mnogo različitih procesa za prečišćavanje dimnih gasova u širokom spektru inženjerskih kompanija. Ovaj izvor informacija/veština dostupan Vam je tokom cele naše saradnje:

  • Procena na licu mesta.
  • Uzorkovanja i laboratorijske analize.
  • Procena parametara za rešavanje problema na jedinici za tretman dimnih gasova
  • Procena i preporuke za nove zadate vrednosti/specifikacije proizvoda radi usklađivanja rada sa novim potrebama/zahtevima/situacijama.
  • Optimizacija procesa prečišćavanja dimnih gasova.
  • Procena i poboljšanje uslova za skladištenje reagensa, njegovo doziranje, priprema i rukovanje.

Carmeuse tim za podršku na terenu je potpuno opremljen za izvođenje takvih aktivnosti, zahvaljujući:

  • Pokretnom analizatoru dimnih gasova: za merenje sastava Vaših dimnih gasova.
  • Analitička laboratorija: opremljena različitim standardnim reagensima i nusproizvodima Vaše jedinice za prečišćavanje dimnih gasova i sposobna da “vizualizuje” proces.
  • Mobilno pilot postrojenje: za pokretanje probe sa alternativnim postavkama/reagensom, ne preuzimajući rizik u pogledu usaglašenosti (pošto instalirano postrojenje za prečišćavanje dimnih gasova ostaje nepromenjeno).

You might be interested in