Stručnjaci kompanije Carmeuse blisko sarađuju sa klijentima kako bi procenili čitav proces, od nabavke kreča do njegovog dodavanja u peć. Zatim, obezbeđuju akcioni plan sa jasno definisanim ciljevima (npr. ušteda od X €/t kreča)

Timovi rade zajedno kako bi:

  • Istražili potencijal za poboljšanje logistike unutar fabrike, smanjujući količinu prašine koju stvaraju interni sistemima za rukovanje i dodavanje kreča u pogonima klijenta.
  • Uspostavili najbolju praksu dodavanja topitelja u čeličani.
  • Predložili CAPEX projekte koji imaju značajne kratkoročne povrate investicija.
  • Obučili radnu snagu onajboljim praksama u dizajnu troske.

You might be interested in