Neometani rad jedinice za prečišćavanje dimnih gasova može se postići samo tačnim i doslednim specifikacijama reagensa. Carmeuse dosledno ispunjava najzahtevnije specifikacije. Klijenti uživaju visok stepen poverenja u kvalitet i pouzdanost naših proizvoda zahvaljujući:

  • Našim najvišim standardima kontrole kvaliteta tokom proizvodnje.
  • Našim potpuno opremljenim laboratorijama, osiguravajući ispunjenje specifikacija za svakog klijenta.

Zakonodavstvo koje se stalno menja i ekonomska realnost znače da kompanije uvek traže veću efikasnost i smanjenje troškova. Sa preko 40 trenutnih patenata, Carmeuse nastavlja da inovira i daje značajan doprinos industriji kreča. Tim za istaživanje i razvoj Carmeuse-a fokusira se na razvoj novih proizvoda za procese prečišćavanja dimnih gasova i proširenje našeg znanja. Ovo nam omogućava da:

  • Budemo u koraku sa zahtevima naših klijenata.
  • Ostvarimo nove osobine i načine korišćenja naših proizvoda i premašimo zahteve.
  • Nudimo najnovija dostignuća našim kupcima, tako da mogu smanjiti troškove postrojenja za prečišćavanje dimnih gasova.
     

You might be interested in