Kako postići najbolje rezultate kada se koristi kreč i krečnjak? Carmeuse je u mogućnosti da Vam pruži pouzdanu podršku i detaljno znanje, od trenutka kada nas upoznate. Ovu podršku i znanje nudimo kroz naše proizvodne pogone direktno Vašem pogonu ili projektu. Naša kompanija radi timski, sa osobljem na različitim lokacijama i sa Vama. Cilj je da Vam pomognemo da maksimalno iskoristite svoje performanse, istovremeno ostvarujući uštede i koristi za životnu sredinu.

Naš tim za korisničke usluge specijalizovan je za:

  • Podržavanje ispunjavanja potreba Vašeg proizvoda.
  • Povezivanje sa svim stručnjacima za funkcionalnu podršku kompanije Carmeuse.
     

You might be interested in