Key Considerations

TerraCalco® 55 se tradicionalno koristi za povećanje pH zemljišta. Ovaj materijal je mleveni krečnjak, koji je dobar izvor Ca za biljke, ako je fin kao i naš proizvod. Granulometrija TerraCalco® 55 je 0-200 mikrona. Ova tip proizvoda je rastvorljiv samo u kiselinama, kao što je limunska kiselina iz korena biljaka, zbog čega je finoća veoma važna karakteristika našeg proizvoda.

Da biste ovaj proizvod raspršili po polju, morate koristiti trakasti rasipač ili specifični pokriveni posipač za rasipanje finog materijala.

Neutralizaciona vrednost ovog proizvoda je 55. Zbog toga morate upotrebiti duplu dozu ovog proizvoda i dozvoliti duži period da deluje.

Your Benefits

  • Visok nivo kalcijum-karbonata, sa najprikladnijom granulometrijom za poboljšanje pH tla.
  • Neutralizaciona vrednost od 55, zahvaljujući visokoj čistoći TerraCalco 55.
  • Isporučuje se u rinfuzu i u džambo vrećama od 1 tone.