Key Considerations

Carmeuse nudi širok spektar proizvoda od živog kreča. Oni obezbeđuju koristi i karakteristike visokih performansi, ekonomične i  za životnu sredinu prihvatljive, za brojne različite industrijske primene. Asortiman proizvoda od živog kreča obuhvata proizvode od živog kreča sa visokim sadržajem kalcijuma, za upotrebu u putogradnji, za građenje puteva, parkirališta, nasipa, aerodromskihm pista, kao i za uređenje zemljišta za građenje novih kuća, trgovinskih centara ili industrijskih parkova, itd. Kreč je proizvod od suštinskog značaja za građevinske inženjere i preduzimače, jer oni grade svet oko nas. 

Your Benefits

Krečno testo se uglavnom koristi za proizvodnju maltera i gipsa. Živi kreč, nakon gašenja i odležavanja u bazenima prekrivenim vodom nekoliko sedmica, daje proizvod boljih reoloških osobina i mogućnosti obrade: ovaj proizvod je visoko cene od strane zidara.