Key Considerations

Carmeuse nudi širok spektar proizvoda od živog kreča. Oni obezbeđuju koristi i karakteristike visokih performansi, ekonomične i  za životnu sredinu prihvatljive, za brojne različite industrijske primene. 

Your Benefits

Živi kreč posebnih karakteristika se koristi u mešavinama za AAC, kako bi se efikasnost svake fabrike dovela do maksimuma. On dovodi do penušanja u reakciji sa aluminijumskim prahom i vodom, dajući izolacioni rastvor sa niskim sadržajem ugljenika za zidanje