Key Considerations

Tehnike za polusuvo prečišćavanje dimnih gasova deo su velike porodice procesa. Neki od ovih procesa - sa nižom efikasnošću uklanjanja polutanata ili sa poboljšanjima poput recirkulacije reagensa, ponovnog aktiviranja i kondicioniranja, itd. - u potpunosti su kompatibilni sa isplativim proizvodom kao što je hidratisani kreč.

CleanCalco® FGC je optimizovan hidratisaani kreč namenjen za ove tipične slučajeve. To je suv, beli prah spreman za upotrebu sa optimizovanom specifičnom površinom čestica.

U slučaju da neki procesi zahtevaju više performanse, naš posebno dizajniran proizvod na bazi hidratisanog kreča CleanCalco® HPV može se koristiti za postizanje ovog dodatnog koraka uz smanjenu specifičnu potrošnju reagenasa.
 

Your Benefits

  • Garantovana dostupnost.
  • Garantovana doslednost
  • Korisnička podrška za tehnička ili logistička pitanja.
  • Optimizovan kvalitet.
  • Lakoća korišćenja.
  • Uštede na održavanju.
  • Povećana pouzdanost jedinice za prečišćavanje dimnih gasova.