Introduction

Key Considerations

Dodatak kreča je dokazani postupak za tretman organske čvrste materije. Rezultuje višestrukim efektima stabilizacije, higijenizacije i kontrole mirisa svih organskih čvrstih materija, i dodatno poboljšava strukturu odvodnjenog mulja otpadnih voda.

Paleta proizvoda BIOCALCO® razvijena je posebno za prečišćavanje mulja otpadnih voda i prilagođena je za tri ključna procesa: koji prethodi dodavanju kreča, nakon dodavanja kreča i inovativni CODECAL® postupak kompanije Carmeuse. Asortiman proizvoda uključuje nekoliko vrsta živog kreča BIOCALCO Q sa prilagođenom reaktivnošću. BIOCALCO S hidratisani kreč i krečno mleko BIOCALCO M upotpunjuju našu paletu proizvoda.

Your Benefits

  • Proizvodi od kreča dostupni su u tri ključna oblika upotrebe - živi kreč, hidratisani kreč, krečno mleko.
  • Živi kreč dostupan u nekoliko različitih brzina gašenja.
  • Krečno mleko dostupno u nekoliko koncentracija, sve do 50%.
  • Dosledan kvalitet svih klasa proizvoda.
     

Variation of this product

BIOCALCO® Q

BIOCALCO® S hidratisani kreč za predtretman mulja, BIOCALCO® Q živi kreč za naknadno dodavanje u mulj i za tretman nusproizvoda životinjskog porekla predstavljaju najbolje opcije proizvoda.
Gotovo...

BIOCALCO® S

BIOCALCO® S hidratisani kreč za predtretman mulja

BIOCALCO® M

Vrste krečnog mleka BIOCALCO
Krečno mleko BIOCALCO® M proizvedeno od strane kompanije Carmeuse, sa dobrom sposobnošću pretakanja i malom brzinom taloženja, može se isporučivati u različitim...

BIOCALCO® QL, QD i QU

Živi kreč BIOCALCO sa kontrolisanom reaktivnošću
BIOCALCO® QL, QD i QU su tri različita tipa živog kreča razvijena za procese CODECAL® i PRODICAL®. Njihova reaktivnost se može prilagoditi potrebama...