Introduction

Key Considerations

Asortiman AQUACALCO® razvijen je da odgovori na različite zahteve segmenta prečišćavanja vode. Carmeuse isporučuje proizvode AQUACALCO® u dva kvaliteta za dva različita tipa primene.
Višenamenski kvalitet AQUACALCO® je optimizovan za upotrebu u industrijskim procesnim vodama i tretmanu otpadnih voda. Linija proizvoda AQUACALCO® „W“ razvijena je za zahtevne namene u prečišćavanju vode za piće i u skladu je sa evropskim standardom za vodu za piće (EN 12518).

Your Benefits

  • Proizvodi su dostupni u svim oblicima upotrebe - živi kreč, hidratisani kreč, krečno mleko.
  • Visoka hemijska čistoća.
  • Živi i hidratisani kreč dostupni su u nekoliko granulacija.
  • Krečno mleko dostupno je u nekoliko koncentracija, sve do 50%.
  • Dosledan kvalitet za sve namene.
  • Usklađenost sa standardom EN 12518 (AQUACALCO “W” kvalitet).
  • Kompatibilnost sa pelet reaktorima (posebne vrste AQUACALCO „W“).

Variation of this product

aquacalco QS
Product |

AQUACALCO® Q i S

AQUACALCO ® Q živi kreč i AQUACALCO ® S hidratisani kreč sa prilagođenim svojstvima isporučuju se za industrijsku preradu vode u skladu sa specifičnim potrebama procesa. Visoko reaktivni živi kreč sa...

Read more
aquacalco SW QW
Product |

AQUACALCO® QW i SW

AQUACALCO® QW živi kreč i AQUACALCO® SW hidratisani kreč su vrlo čisti proizvodi sa parametrima rukovanja prilagođenim instalacijama za prečišćavanje vode. Pored osnovnih parametara kvaliteta, za ove...

Read more
aquacalco M
Product |

AQUACALCO® M

Porodicu proizvoda AQUACALCO ® M čine različiti proizvodi na bazi krečnog mleka kompanije Carmeuse i predstavljaju optimalno rešenje za mala i srednja postrojenja za prečišćavanje vode. Sa dobrom...

Read more
aquacalco SW97
Product |

AQUACALCO® SW 97/30 i 97/20

AQUACALCO SW kvalitet kompatibilan sa pelet reaktorima
AQUACALCO® SW 97/30 i 97/20 su posebne vrste hidratisanog kreča sa srednjom veličinom čestica od 20 mikrona. Njihov indeks rastvorljivosti je...

Read more
aquacalco MW40
Product |

AQUACALCO® MW

AQUACALCO® MW predstavlja  krečno mleko koje se dostavljaju kao gotov proizvod. Njegova ujednačena raspodela veličine čestica osigurava sigurne performanse procesa, dok stabilna viskoznost garantuje...

Read more
aquacalco MW 20F
Product |

AQUACALCO® MW 20F i MW 25F

AQUACALCO MWQ kompatibilan sa pelet reaktorom
AQUACALCO® MW 20F i MW 25 F su specijalne gotove vrste krečnog mleka sa indeksima rastvorljivosti koji im daju odlične performanse u pelet reaktorima...

Read more