Introduction

Key Considerations

Paleta proizvoda AQUACALCO namenjena je svim mokrim procesima u rudarstvu, preradi rude i obojenoj metalurgiji. Ovi procesi uključuju obogaćivanje rude penastom flotacijom, hidrometalurške procese za izdvajanje metala ili uklanjanje nečistoća iz procesa i sve prateće hemijske procese. Proizvodi AQUACALCO grupe se takođe koriste za prečišćavanje otpadnih voda iz procesa dobijanja metala i za neutralizaciju kiselih rudničkih voda.

Your Benefits

  • Proizvodi dostupni u svim oblicima- živi kreč, hidratisani kreč, krečno mleko.
  • Visoka hemijska čistoća.
  • Živi i hidratisani kreč dostupni su u nekoliko različitih granulacija.
  • Krečno mleko dostupno u nekoliko koncentracija, sve do 50%.
  • Dosledan kvalitet za sve namene.
     

Variation of this product

AQUACALCO Q, AQUACALCO S

AQUACALCO ® Q živi kreč i AQUACALCO ® S hidratisani kreč prilagođenih svojstava isporučuju se za flotaciju rude i hidrometalurške procese, kao i za industrijsku preradu vode i kiselih rudničkih voda...

AQUACALCO® QD

AQUACALCO® QD predstavlja živi kreč sa prilagođenom reaktivnošću, razvijen za optimizaciju performansi ekstrakcije glinice Bajerovim postupkom. Njegova reaktivnost je prilagođena zahtevima date...

AQUACALCO® M

AQUACALCO ® M porodica proizvoda na bazi krečnogmleka kompanije Carmeuse predstavlja posebno rešenje za male i srednje jedinice za primenu u rudarstvu i metalurgiji, uključujući prečišćavanje...