Understanding Your Market Needs

Carmeuse pruža rešenja proizvođačima čelika isporukom visokokvalitetnih proizvoda na bazi kreča koji pomažu u ublažavanju kontinuiranog pogoršanja kvaliteta rude železa. Krečnjak/kreč pomaže u uklanjanju nečistoća i poboljšava fizička i hemijska svojstva peleta i za visoku peć i za primenu u procesu direktne redukcije.


Kako možemo pomoći u ublažavanju kontinuiranog pogoršavanja kvaliteta rude železa?

Solutions to Meet Your Needs

  • Korišćenje peleta u visokim pećima poboljšava produktivnost, životni vek vatrostalnog ozida, kao i pouzdanost rada, istovremeno smanjujući potrošnju goriva i sadržaj silicijuma u sirovom gvožđu.
  • Dodavanje kreča poboljšava proces redukcije i čvrstoću, zahvaljujući stvaranju kalcijum feritne faze i stabilizaciji spinela.
  • Pre procesa redukcije kreč prianja na spoljašnjost oksidnih peleta i oblaže metalne pipke ,što pomaže minimalnom grupisanju.
  • Hidratisani kreč se koristi kao vezivo za pelete; kreč utiče na smanjenje troškova, poboljšanje pritisne čvrstoć i hemijska svojstava peleta.
     

Other Gvožđe I Čelik applications

View all of them
Electric Arc Furnace
Injektiranje Kreča U Elektrolučnu Peć (EAF)
steel making
Proizvodnja Čelika (BOF/EAF)