Understanding Your Market Needs

Pirometalurgija obuhvata široki dijapazon visokotemperaturnih procesa za ekstrakciju metala iz ruda, koncentrata i recikliranih nusproizvoda. Sirovine se prevode u okside ili se direktno razlažu na visokim temperaturama. Tipični primeri pirometalurških procesa su: 

 • Topljenje bakra iz koncentrata sulfidne rude.
 • Visokotemperaturno izdvajanje nikla iz koncentrata sulfidne rude. 
 • Ekstrakcija cinka iz nusproizvoda proizvodnje čelika Velcovim procesom.
 • Topljenje hromitne rude u proizvodnji ferohroma Perinovim procesom.
 • Visokotemperaturno prženje sulfata ruda litijuma (tvrde stene).

Izdvajanje metala i uklanjanje nečistoća vrši se iz rastopa. Topitelji (agensi za formiranje šljake) su potrebni da bi se omogućilo uklanjanje nečistoće iz procesa i formiranje šljake. Mnoge vrste reagenasa se koriste za izdvajanje dobijenog metala ili nečistoća u procesima razlaganja na visokim temperaturama. Sve hemikalije koje se koriste u pirometalurškim procesima moraju se odlikovati visokim nivoom čistoće i konzistentnim kvalitetom, da bi se obezbedilo dosledno i efikasno dobijanje metala.

Solutions to Meet Your Needs

Kreč i krečnjak imaju višestruku ulogu u pirometalurgiji, kao što su:

 • Omogućavanje procesa formiranja šljake prilikom topljenja bakra i izdvajanja cinka Velcovim postupkom.
 • Olakšavanje topljenja hromitne rude.
 • Hvatanje sumpor dioksida prilikom sulfidnog prženja rude litijuma.
 • Hvatanje kiselih zagađivača iz pirometalurških dimnih gasova. 

PROIZVODI

Carmeuse obezbeđuje kreč i krečnjak visokog kvaliteta za pirometalurške procese, kako za osnovnu ekstrakciju/preradu metala, tako i za tretman industrijskih dimnih gasova iz metalurških postrojenja. 

 • Živi kreč.
 • Hidratisani kreč.
 • Drobljeni krečnjak i dolomit.
 • Mleveni krečnjak i dolomit.

STRUČNA PODRŠKA

 • Kvalitet i isporuka.
 • Inovativnost proizvoda.
 • Optimizacija i prilagođavanje.
   

Other Obojeni metali I rudarstvo applications

View all of them
metal ore rocks
Obrada rude
hydrometallurgy
Hidrometalurgija