Understanding Your Market Needs

Poljoprivrednici mogu imati poteškoća u dostizanju ciljeva vezanih za uzgajanje useva usled prirodne i veštačke kiselosti zemljišta koja je odlika mnogih regiona. Da bi se suočili sa ovim izazovom i da bi dostigli prihvatljive prinose, poljoprivrednici ponekad pribegavaju korišćenju prekomerne količine NPK đubriva (azot, fosfor i kalijum). To postepeno dovodi do sve veće kiselosti zemljišta, što negativno utiče na rezultate u poljoprivredi. Kako bismo se nosili sa ovim izazovima razvili smo TERRACALCO®.

ZAŠTO ZEMLJIŠTA POSTAJU SVE VIŠE KISELA?

 • Pored prirodne kiselosti zemljišta, upotreba đubriva utiče na dodatno povećanje kiselosti zemljišta.
 • Unosom organskih otpadnih voda koje sadrže amonijačni azot.
 • Ispiranjem nitrata iz zemjišta.
 • Biološka aktivnost i mineralizacija ugljenika.
 • Zakiseljavanje oko rizosfere, pogotovo kada su mahunarke u pitanju.
 • Zagađenje usled kiselih kiša (industrija ili elektrane, automobili itd.) ili drenažom kiselih voda. 
 • Gubitak nitrata isparavanjem. 

UTICAJ KISELOSTI NA PRINOS USEVA

 • Opšti uslovi zemljišta sa pH vrednostima ispod 6.8-7.2 su nepovoljni za većinu useva, što rezultira nižim prinosima nego što je slučaj kod zemljišta sa optimalnom (neutralnom) pH vrednošću.  
 • U slučajevima kada je pH vrednost niža od 5.5, oslobađaju se aluminijum, mangan, gvožđe i teških metala koji dovode do toksičnosti.
 • Usvajanje hranljivih sastojaka od strane useva se smanjuje sa padom pH vrednosti. Plodnost zemljišta je ograničena kada je pH vrednost niska. U slučaju pH vrednosti 5.5 samo trećina unetih hraniva je dostupna usevima. Kiselost može uzrokovati gubitak do 120 kg/ha amonijum nitrata kod useva pšenice koji zahteva 170 jedinica azota!
 • Zakiseljavanje je uzrokovano ispiranjem kalcijuma, što utiče na smanjenje stabilnosti strukture zemljišta.
 • Smanjen vodni kapacitet zemljišta i povećan uticaj sušnih perioda na useve.
 • Niži diverzitet biljaka i niži prinos na pašnjacima, što rezultira nižim kvalitetom i kvantitetom hrane za životinje. 

Solutions to Meet Your Needs

TerraCalco® POVEĆAVA ALKALNOST ZEMLJIŠTA 

Veća pH vrednost pomaže pri:

 • Povećanju količine organskih i prirodnih hraniva na poljima, povrtnjacima, vinogradima itd. što doprinosi boljim prinosima useva.
 • Poboljšanju strukture zemljišta, što utiče na povećanje potencijalne proizvodnje.

CARMEUSE NUDI SPEKTAR TerraCalco® PROIZVODA ZA POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA U DOBROM STANJU

Neki regioni imaju vrlo kiselo zemljište koje bi trebalo poboljšati da bi se efikasno obrađivalo. Kako god, intervencije u svrhu održavanja su neophodne u većini oblasti. 

 • Idealna pH vrednost za useve je između 6.8 i 7.2.
 • Ispod donje granica, koja se još naziva “objektivna pH vrednost”, postoji rizik pojave toksičnosti izazvane aluminijum oksidom (<5.5) i velike strukturalne nestabilnosti koja može uništiti kako ozime tako i prolećne useve.
 • Redovna upotreba TerraCalco® omogućava održavanje dobrih performansi na poljima.

USLUGA ANALIZE ZEMLJIŠTA - TERRASERVIS

 • Ako na nekom poljeu treba postići najbolji učinak poljoprivrednici moraju da obezbede zemljištu najbolji mogući tretman zasnovan na pouzdanim podacima. 
 • Mi pružamo profesionalnu uslugu analize zemljišta kako bismo jasno razumeli trenutno stanje vašeg zemljišta i njegove potrebe.
 • Pružamo pouzdane informacije za donošenje adekvatnih odluka o upravljanju zemljištem. To radimo tako što prikupljamo uzorke zemljišta sa vašeg polja uz GPS coordinate, uzorke šaljemo uzorke u akreditovanu laboratoriju pre nego što vam damo detaljne savete. 

TRI GLAVNA EFEKTA UPOTREBE TERRACALCO® NA ZEMLJIŠTU 

1. HEMIJSKI UČINAK TerraCalco®: URAVNOTEŽENA KISELOST TLA 

Zaštita biljaka 

 • TerraCalco® podiže pH vrednost na optimalan nivo, što pozitivno utiče na količinu azota koji se oslobađa iz zemljišta. Takođe štiti biljke tako što ograničava njihovu sposobnost apsorpcije toksičnih elemenata i pomaže prilikom usvajanja hranljivih elemenata u optimalnoj meri. 
 • U kiselom zemljištu biljke lakše apsorbuju toksične elemente poput aluminijuma i kadmijuma, što ograničava potencijalni prinos i kvalitet useva.

Optimizacija hranljivih elemenata
 

 • Zemljište tretirano osnovnim oplemenjivačima zemljišta nudi veći rezervoar esencijalnih hranljivih sastojaka (npr. kalcijuma) za biljke. Međutim, ako se primenjuju samo AZOTNA đubriva kiselost zemljišta će se povećati i biljke će apsorbovati toksične elemente. 

Poboljšana razgradnja žetvenih ostataka u zemljištu 
 

 • TerraCalco® omogućava bolju upotrebu prirodnih hranljivih elemenata iz organske materije zemljišta, što zauzvrat omogućava manju upotrebu đubriva.  

2. TerraCalco® PROMOVIŠE BIOLOŠKU AKTIVNOST
 

 • Pri niskoj pH vrednosti metabolički procesi većine mikroorganizama su zaustavljeni. Izuzetak su samo gljive koje opstaju na kiselom zemljištu a mnoge od njih su patogene na usevima.
 • Eliminisanjem kiselosti podstiče se razvoj mikoriznih bakterija, što dovodi do smanjenja broja gljivica. Zdraviji usevi su rezultat optimalnog broja gljivica u zemljištu. 
 • Mnoge bakterije stvaraju hormone tokom metaboličkih procesa koji su homologni biljnim hormonima rasta: ovo podstiče bolji i brži razvoj korena. 
 • Takođe je poznato da značajan broj bakterijskih sojeva može da vezuje azot (neke od njih su slobodni azotofiksatori, dok su druge u simbiotskoj vezi sa korenom). Ovi procesi značajno obogaćuju zemljište azotom u obliku koji je lako dostupan biljkama.
 • Visoka pH vrednost u zemljištu obezbeđuje bolju aeraciju i vlažnost, što je dobro za aktivan život mikroba.  

3. TerraCalco® FIZIČKI EFEKTI: POBOLJŠAVA STRUKTURU ZEMLJIŠTA
 

PREDNOSTI OD TERRACALCO®

 • Poboljšava strukturu zemljišta.
 • Optimizuje potencijal zemljišta.
 • Pojačava efekat mineralnih hraniva.
 • Promoviše biološku aktivnost.
 • Povećava organsku materiju u zemljištu.
 • Štiti biljke.

TerraCalco® podstiče bolji razvoj korena zahvaljujući rastresitom zemljištu.

Sveukupno, ova tri efekta TerraCalco® će povećati potencijal ratarske proizvodnje. Veća proizvodnja pomaže poljoprivrednicima da proizvodnja bude održiva i u skladu sa propisima za očuvanju zemljišta.

Produktivnije poljoprivredno zemljište, dodavanjem oplemenjivača, maksimizira isplativost.

Other Poljoprivreda applications

Farming today is a complex business with a variety of needs.

View all of them
Sugar industry factory
Idustrija Šećera
Chickens eating feed on a farm
Hrana Za Životinje