Prečišćavanje u metalurškoj lončastoj peći je poslednja, ali najvažnija faza procesa proizvodnje čelika. Ova faza proizvođačima čelika daje konačnu šansu da prečiste trosku, kao i da prilagode hemijski sastav i temperaturu čelika. Ne bi smelo biti kompromisa oko izbora topitelja, kako bi se osigurao najbolji mogući kvalitet.

Understanding Your Market Needs

Kako se može postići najbolji mogući kvalitet u poslednjoj fazi postupka obrade čelika?

Solutions to Meet Your Needs

  • Kreč uklanja makro nečistoće u primarnim metalurškim procesima, omogućavajući završnu fazu prečišćavanja. U ovom trenutku se dodaju legure da bi se završila proizvodnja čelika i pripremila za livenje i oblikovanje.
  • Carmeuse-ov kreč ispunjava hemijske i fizičke karakteristike potrebne u ovoj završnoj fazi prečišćavanja. Aditivi se moraju pažljivo birati i dodavati kako bi se uklonili postojeći uključci i ne dozvoliti unošenje bilo kojih spoljnih nečistoća.
     

Other Gvožđe I Čelik applications

View all of them
header_iron_steel
Odsumporavanje Sirovog Gvožđa
Electric Arc Furnace
Injektiranje Kreča U Elektrolučnu Peć (EAF)